Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 24mm 0190 0240 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 24mm 0190 0240 MATADOR

  • Size: 24mm
  • Chiều dài 215mm
  • Trọng lượng: 400g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39