Cờ lê 1 đầu miệng size 15mm 0130 0150 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 15mm 0130 0150 MATADOR

Sản xuất theo tiêu chuẩn: DIN894/ISO 3318
Dùng cho các ứng dụng có 1 đầu vặn độc lập.
Tay cầm dài, dùng vặn cho các bulong dài, sâu.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39