Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 23mm 0190 0230 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 23mm 0190 0230 MATADOR

  • Size: 23mm
  • Chiều dài 315mm
  • Trọng lượng: 265g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39