Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 22mm 0190 0220 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 22mm 0190 0220 MATADOR

  • Size: 22mm
  • Chiều dài 292mm
  • Trọng lượng: 265g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39