Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 93mm 0175 0930 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 93mm 0175 0930 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39