Mỏ Lết 18 inch 0591 0180 MATADOR

Mỏ Lết 18 inch 0591 0180 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-53mm
  • Chiều dài tổng: 450mm
  • Trọng lượng: 1600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39