Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 94mm 0175 0940 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 94mm 0175 0940 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39