Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 32x36mm 0200 3236 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 32x36mm 0200 3236 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 410mm
  • Trọng lượng: 950g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39