Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 92mm 0175 0920 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 92mm 0175 0920 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39