Cờ lê 2 đầu miệng size 13x14mm 0132 1314 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 13x14mm 0132 1314 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 139mm
Trọng lượng: 57g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39