Cờ lê 2 đầu miệng size 12x14mm 0132 1214 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng size 12x14mm 0132 1214 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 139mm
Trọng lượng: 50g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39