Cờ lê 1 đầu miệng size 11mm 0130 0110 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 11mm 0130 0110 MATADOR

Dùng cho các ứng dụng có 1 đầu vặn độc lập.
Tay cầm dài, dùng vặn cho các bulong dài, sâu.
Ngàm nghiêng 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39