Bộ Tuýp 1/4 hệ inch 46 món 2140 9461 MATADOR

Bộ Tuýp 1/4 hệ inch 46 món 2140 9461 MATADOR

  • – Các soclet size: 1/8″ – 5/32″ – 3/16″ – 7/32″ – 1/4″ – 9/32″ – 5/16″ – 11/32″ – 3/8″ – 13/32″ – 7/16″ – 1/2″ – 9/16AF.
    – 02 bit socket dẹt: 4 x 32mm và 7 x 32mm.
    – 02 bit socket bốn cạnh: PH1 x 32mm và PH2 x 32mm.
    – 02 bit socket tám cạnh: PZ1 x 32mm và PZ2 x 32mm.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39