Bộ cờ lê 2 đầu miệng hệ mét 0100 9080 MATADOR

Bộ cờ lê 2 đầu miệng hệ mét 0100 9080 MATADOR

Tiêu chuẩn: DIN 3110/ISO 3318/1085/10102
Bao gồm các size thông dụng: 6 x 7 – 8 x 9 – 10 x 11 – 12 x 13 – 14 x 15 – 16 x 17 – 18 x 19 – 20 x 22 mm

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39