Bộ dụng cụ 43 món – 2607017164

Bộ dụng cụ 43 món – 2607017164

▪ Mũi Bake: 1/2/2/3 (25mm); 2 (75mm)
▪ Mũi Pozi: 1/2/2/3 (25mm); 2 (75mm)
▪ Mũi dẹt: 3/4/5/6 (25mm); 5 (75mm)
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39