Máy siết bu lông dùng pin (18v)- DTW190ZX

Máy siết bu lông dùng pin (18v)- DTW190ZX

Nguồn pin: 18V Lithium-ion
Thời gian sạc trung bình: 22 phút
Số Pin cung cấp: 2 pin
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39