Kìm bấm dây mạng, model: 62596

Kìm bấm dây mạng, model: 62596

Bấm đầu cáp mạng: 8P8C RJ45.
Bấm đầu điện thoại: 6P4C, 6P6C (RJ11)

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39