Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 88mm 0175 0880 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 88mm 0175 0880 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39