Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 29mm 0175 0290 MATADOR

Cờ Lê Đóng Đầu Miệng 29mm 0175 0290 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39