Cờ Lê Đồng Đầu Miệng 24mm 0175 0240 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 24mm 0175 0240 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39