Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 25x28mm 0200 2528 MATADOR

Cờ Lê 2 Đầu Vòng Hệ Mét 25x28mm 0200 2528 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Chiều dài: 346mm
  • Trọng lượng: 450g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39