Cờ lê 2 đầu miệng size 18x19mm 0132 1819 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 18x19mm 0132 1819 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 191mm
Trọng lượng: 105g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39