Cờ lê 1 đầu miệng size 70mm 0130 0700 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 70mm 0130 0700 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 570mm
Trọng lượng: 2250g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39