Cờ lê 1 đầu miệng size 65mm 0130 0650 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 65mm 0130 0650 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 522mm
Trọng lượng: 1955g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39