Cờ lê 1 đầu miệng size 75mm 0130 0750 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 75mm 0130 0750 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 608mm
Trọng lượng: 2850g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39