Cờ lê 1 đầu miệng size 55mm 0130 0550 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 55mm 0130 0550 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 442mm
Trọng lượng: 1195g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39