Bộ Dụng Cụ Tolsen 15141 24 Món

Bộ Dụng Cụ Tolsen 15141 24 Món

  • Bộ 24 cái 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
  • 2 cần nối 1/2″ Crv 5″, 10″.
  • 1 cần tự động 1/2″.
  • 1 thanh trượt 1/2″.
  • 1 đầu nối lắc léo 1.2″.
  • 1 cần xoay Crv 1/2″.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39