Mỏ lết cán trơn 18 inch/450mm Tolsen 15006

Mỏ lết cán trơn 18 inch/450mm Tolsen 15006

Mỏ lết cán trơn 18 inch/450mm Tolsen 15006 bền bỉ theo thời gian

Quai hàm được tôi luyện chắc khỏe, khó gãy, cong khi tác động lực lớn.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39