Lục Giác Dài Hệ Mét 10mm 0441 0100 MATADOR

Lục Giác Dài Hệ Mét 10mm 0441 0100 MATADOR

  • Chiều dài: 232mm
  • Trọng lượng: 180g
  • Tiêu chuẩn ISO 2936 (DIN 911)
  • Vật liệu: Chrome Vanadium
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39