Kìm Cộng Lực 36″ 0527 0036 MATADOR

Kìm Cộng Lực 36″ 0527 0036 MATADOR

  • Tổng chiều dài: 900 mm
  • Dùng cắt cáp có độ cứng trung bình: 13 mm
  • Thép thanh: 11 mm
  • Trọng lượng: 4980g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39