Kìm Bấm Rivet 0872 0001 MATADOR

Kìm Bấm Rivet 0872 0001 MATADOR

  • Thép hợp kim: 2,4 – 4,8mm
  • Thép: 3,0 – 4,0 mm
  • Đồng: 3,0 – 4,0mm
  • Inox: 3,0 – 4,0mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39