Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8mm 0185 0080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 8mm 0185 0080 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 25g
  • Tổng chiều dài 120mm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39