Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 7mm 0185 0070 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 7mm 0185 0070 MATADOR

Hàm nghiêng 15 độ.
Trọng lượng: 20g
Tổng chiều dài 110mm

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39