Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 38mm 0190 0380 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 38mm 0190 0380 MATADOR

  • Size: 38mm
  • Chiều dài 460mm
  • Trọng lượng: 1.450g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39