Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 24mm 0189 0240 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 24mm 0189 0240 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 323mm
  • Trọng lượng: 470g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39