Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 17mm 0189 0170 MATADOR

Cờ Lê Tự Động Vòng Miệng 17mm 0189 0170 MATADOR

  • Bề mặt: mạ Chrome mờ
  • Chiều dài: 225mm
  • Trọng lượng: 160g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39