Cờ lê 2 đầu miệng size 8x9mm 0132 0809 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 8x9mm 0132 0809 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 105mm
Trọng lượng: 20g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39