Cờ lê 2 đầu miệng size 8x13mm 0132 0813 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng size 8x13mm 0132 0813 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 114mm
Trọng lượng: 25g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39