Cờ lê 2 đầu miệng size 6x7mm 0132 0607 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 6x7mm 0132 0607 MATADOR

Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 96mm
Trọng lượng: 15g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39