Cờ lê 2 đầu miệng size 30x32mm 0132 3032 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ lê 2 đầu miệng size 30x32mm 0132 3032 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 270mm
Trọng lượng: 420g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39