Cờ lê 2 đầu miệng size 24x27mm 0132 2427 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng size 24x27mm 0132 2427 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated.
Chiều dài: 241mm
Trọng lượng: 255g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39