Cờ lê 2 đầu miệng 11x11mm 0145 0110 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng 11x11mm 0145 0110 MATADOR

Vật liệu: Chrome Vanadium.
Bề mặt phủ Chrome, si bóng.
Chiều dài: 107mm
Trọng lượng: 26g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39