Bộ Tuýp 1/4 16 Món 4-13mm 2115 9160 MATADOR

Bộ Tuýp 1/4 16 Món 4-13mm 2115 9160 MATADOR

  • Các socket hệ mét 6 point: 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13mm.
  • Tổng trọng lượng bao gồm hộp đựng: 700g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39