Bộ cờ lê hai đầu vòng 11 chi tiết – 09028

Bộ cờ lê hai đầu vòng 11 chi tiết – 09028

– Bao gồm : 11 cái 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 19×21, 21×23, 22×24, 23×26, 24x27mm

– Trọng lượng: 3.1kg

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39