Tua Vít Bake PH3 0658 0030 MATADOR

Tua Vít Bake PH3 0658 0030 MATADOR

  • Tô vít có gốc lục giác để dùng cà lê trợ lực khi cần.
  • Dùng kèm chung cà lê size 10mm
  • Tổng chiều dài: 270mm
  • Trọng lượng: 158g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39