Tua Vít Bake PH2 0658 0020 MATADOR

Tua Vít Bake PH2 0658 0020 MATADOR

  • Tô vít có gốc lục giác để dùng cà lê trợ lực khi cần.
  • Dùng kèm chung cà lê size 10mm
  • Tổng chiều dài: 205mm
  • Trọng lượng: 84g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39