Thiết bị kiểm tra nồng độ khí xả động cơ xăng loại 4 khí HG-520

Thiết bị kiểm tra nồng độ khí xả động cơ xăng loại 4 khí HG-520

– CO dải đo: 0-9,99% với độ phân giải 0,01%

– HC đo phạm vi: 0-9.999 ppm với 1ppm res.

– CO2 đo phạm vi: 0-20,0% với res 0,01%.

– O2 dải đo: 0-25,00% VỚI res 0,01%.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39