Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm x độ chia 0,01mm

Author : Hữu Thành
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm x độ chia 0,01mm
Thương hiệu: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Phạm vi đo: 0-25mm
Độ chia: 0,01mm
Độ chính xác: ±3μm
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39