Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 21mm 0185 0210 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Hệ Mét 21mm 0185 0210 MATADOR

  • Hàm nghiêng 15 độ.
  • Trọng lượng: 200g
  • Tổng chiều dài 250mm

 

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39