Cờ Lê Vòng Miệng 61mm 0175 0610 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng 61mm 0175 0610 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39