Cờ Lê Vòng Miệng 61mm 0175 0610 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng 61mm 0175 0610 MATADOR

Vật liệu Chrome Vanadium, Thép 31 CrV 3. Bề mặt được xử lý mạ kẽm.
Tiêu chuẩn: DIN133.
Ngàm nghiêng: 15 độ.

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39